Rule #1: Life is supposed to be fun!

Xếp hạng chất lượng cao cho một quảng cáo có thể:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Xếp hạng chất lượng cao cho một quảng cáo có thể:

  • tăng giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC trung bình)
  • đạt được với sự gia tăng giá thầu
  • cải thiện vị trí của nó
  • tăng tần suất mọi người nhấp vào nó

Câu trả lời đúng là: cải thiện vị trí của nó

Giải thích : Xếp hạng chất lượng cao cho một quảng cáo có thể cải thiện vị trí của nó. Điểm Chất lượng là ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn. Quảng cáo chất lượng cao hơn có thể dẫn đến giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095