Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng như thế nào?

  • Google Ads tạo chúng dựa trên bản sao quảng cáo, trang đích và tiện ích mở rộng hiện có
  • Google Ads tạo chúng dựa trên bản sao quảng cáo có hiệu suất cao hiện có
  • Google Ads kết hợp và đối sánh các dòng tiêu đề và URL đã được cung cấp
  • Google Ads kết hợp và đối sánh các dòng tiêu đề và dòng mô tả đã được cung cấp

Câu trả lời đúng là: Google Ads kết hợp và đối sánh các dòng tiêu đề và dòng mô tả đã được cung cấp

Giải thích : Xếp hạng chất lượng cao cho một quảng cáo có thể cải thiện vị trí của nó. Điểm Chất lượng là ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn. Quảng cáo chất lượng cao hơn có thể dẫn đến giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

Làm cách nào để Google Ads tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095