Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hannah đang có một đợt giảm giá. Trong quảng cáo của mình, cô ấy muốn bao gồm lượng thời gian còn lại trong chương trình giảm giá. Cách tốt nhất để làm điều này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hannah đang có một đợt giảm giá. Trong quảng cáo của mình, cô ấy muốn bao gồm lượng thời gian còn lại trong chương trình giảm giá. Cách tốt nhất để làm điều này là gì?

  • Sử dụng chức năng “Đếm ngược”
  • Lưu ý ngày kết thúc giảm giá trong văn bản
  • Chèn biểu tượng đồng hồ Google Ads vào mỗi quảng cáo
  • sử dụng chức năng “Thời hạn bán hàng”

Đáp án đúng là: Sử dụng chức năng “Đếm ngược”

Giải thích : Hannah muốn bao gồm lượng thời gian còn lại trong bán hàng. Cách tốt nhất để làm điều này là Sử dụng chức năng “Đếm ngược”. Đây là lời kêu gọi hành động nhạy cảm với thời gian. Hàm COUNTDOWN có thể nói rằng sắp hết thời gian để tận dụng khuyến mại.

Các tùy biến có hàm COUNTDOWN bao gồm các đối số hoặc hướng cho hàm đó trong dấu ngoặc đơn (như thế này). Ví dụ: tùy biến {= COUNTDOWN (Reduces.CountdownDate, ‘fr’)} bao gồm một hàm COUNTDOWN với 2 đối số.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095