Rule #1: Life is supposed to be fun!

Fran quyết định sử dụng lập lịch quảng cáo tùy chỉnh để quảng bá nhà hàng từ trang trại đến bàn ăn của cô ấy. Tại sao cô ấy lại chọn phương án này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Fran quyết định sử dụng lập lịch quảng cáo tùy chỉnh để quảng bá nhà hàng từ trang trại đến bàn ăn của cô ấy. Tại sao cô ấy lại chọn phương án này?

  • Cô ấy không muốn giới hạn việc hiển thị quảng cáo, bất kể khi nào nhà hàng mở cửa
  • Quảng cáo của cô ấy tạo ra 95% công việc kinh doanh của cô ấy vào các ngày thứ Sáu, vì vậy, cô ấy muốn hiển thị chúng nhiều hơn vào ngày đó
  • Cô ấy đang sử dụng chiến dịch “Chuẩn”
  • Cô ấy không đủ khả năng để chạy quảng cáo vào mọi thời điểm trong ngày và các ngày trong tuần

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo của cô ấy tạo ra 95% công việc kinh doanh của cô ấy vào các ngày thứ Sáu, vì vậy, cô ấy muốn hiển thị chúng nhiều hơn vào ngày đó

Giải thích : Fran quyết định sử dụng lập lịch quảng cáo tùy chỉnh để quảng bá nhà hàng từ trang trại đến bàn ăn của cô ấy. Cô ấy chọn tùy chọn này bởi vì quảng cáo của cô ấy tạo ra 95% công việc kinh doanh của cô ấy vào các ngày thứ Sáu, vì vậy cô ấy muốn hiển thị chúng nhiều hơn vào ngày đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095