Rule #1: Life is supposed to be fun!

WidgetCo muốn thu được nhiều tiền hơn sau khi trừ đi chi phí, nhưng không thể thay đổi chi phí nội bộ. Vậy thì WedgetCo nên giảm bớt thành phần nào sau đây để thúc đẩy lượng sản phẩm bán ra và tăng lợi nhuận sau khi đã trừ đi chi phí?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

WidgetCo muốn thu được nhiều tiền hơn sau khi trừ đi chi phí, nhưng không thể thay đổi chi phí nội bộ. Vậy thì WedgetCo nên giảm bớt thành phần nào sau đây để thúc đẩy lượng sản phẩm bán ra và tăng lợi nhuận sau khi đã trừ đi chi phí?

  • Nhu cầu khách hàng
  • Đơn vị bán
  • Tỷ suất lợi nhuận
  • Giá bán

Đáp án đúng là: Giá bán

Giải thích: Nếu WidgetCo muốn tăng tổng số tiền họ kiếm được sau các khoản chi phí, họ có thể tăng giá hoặc tăng khối lượng của mình. Giá bán thấp có thể là yếu tố có thể thúc đẩy sản lượng cao hơn và tăng số tiền họ kiếm được.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095