Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo đang sử dụng thẻ trên toàn trang web toàn cầu. Nhà quảng cáo này có thể thêm đoạn mã điện thoại vào vị trí nào của trang web để sử dụng số chuyển tiếp Google trong chiến dịch trên Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo đang sử dụng thẻ trên toàn trang web toàn cầu. Nhà quảng cáo này có thể thêm đoạn mã điện thoại vào vị trí nào của trang web để sử dụng số chuyển tiếp Google trong chiến dịch trên Google Ads?

  • Giữa các thẻ của một trang web, bên dưới thẻ trang web toàn cầu.
  • Giữa các thẻ của một trang web, ngay sau thẻ trang web toàn cầu.
  • Giữa phần <\ head> và không yêu cầu cài đặt thẻ trang web toàn cầu.
  • Giữa các thẻ của một trang web, ngay sau thẻ trang web toàn cầu.

Đáp án đúng là: Giữa các thẻ của một trang web, ngay sau thẻ trang web toàn cầu.

Giải thích: Tương tự như việc thêm thẻ sự kiện, nhà quảng cáo cũng có thể thêm đoạn mã điện thoại sau thẻ trang web toàn cầu. Mở HTML cho trang nơi số điện thoại xuất hiện trên trang web của họ và dán đoạn mã điện thoại giữa thẻ { head} và {/ head} của trang, sau thẻ trang web toàn cầu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095