Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một khách hàng sẵn lòng mua thêm khi đang mua một sản phẩm. Phần nào trong hành trình của khách hàng đã tiếp xúc quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một khách hàng sẵn lòng mua thêm khi đang mua một sản phẩm. Phần nào trong hành trình của khách hàng đã tiếp xúc quảng cáo?

  • Mua
  • Nhận thức
  • Sự xem xét
  • Lòng trung thành

Câu trả lời đúng là: Lòng trung thành

Giải thích: Nếu khách hàng tiếp nhận hàng bán thêm trong khi mua sản phẩm, điều đó cho thấy sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095