Rule #1: Life is supposed to be fun!

Wendy đang thiết lập chiến lược Đối sánh khách hàng để tiếp cận một danh sách khách hàng tiềm năng. Cô ấy phải cung cấp thông tin nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Wendy đang thiết lập chiến lược Đối sánh khách hàng để tiếp cận một danh sách khách hàng tiềm năng.
Cô ấy phải cung cấp thông tin nào?

  • Dữ liệu quản lý quan hệ khách hàng
  • Theo dõi lượt chuyển đổi
  • Thẻ tiếp thị lại Google
  • Tài khoản Google Analytics có liên kết

Câu trả lời đúng là: Dữ liệu quản lý quan hệ khách hàng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095