Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo nên chọn chiến lược giá thầu nào khi mục tiêu của chiến dịch là mức độ hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo nên chọn chiến lược giá thầu nào khi mục tiêu của chiến dịch là mức độ hiển thị?

  • Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (eCPC)
  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi
  • Tối đa hóa số lượt nhấp
  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095