Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một trong những lý do tại sao nhà quảng cáo nên cân nhắc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hằng tháng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một trong những lý do tại sao nhà quảng cáo nên cân nhắc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hằng tháng là gì?

  • Thử nghiệm A/B
  • Google Ads được cập nhật tự động
  • Các phiên đấu giá luôn biến động
  • Cần lập kế hoạch để tính mức trung bình của tỷ lệ nhấp

Câu trả lời là: Các phiên đấu giá luôn biến động

.

.

.

Một trong những lý do khiến nhà quảng cáo nên cân nhắc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hàng tháng là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095