Rule #1: Life is supposed to be fun!

Pete là giám đốc tiếp thị của một công ty xe hơi điện. Gần đây, anh ấy đã chọn “khách hàng tiềm năng” làm mục tiêu tiếp thị cho Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình. Anh ấy hy vọng sẽ đạt được điều gì khi chọn “khách hàng tiềm năng” làm mục tiêu của mình

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Pete là giám đốc tiếp thị của một công ty xe hơi điện. Gần đây, anh ấy đã chọn “khách hàng tiềm năng” làm mục tiêu tiếp thị cho Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình.

Anh ấy hy vọng sẽ đạt được điều gì khi chọn “khách hàng tiềm năng” làm mục tiêu của mình?

  • Quảng bá video nói về sứ mệnh của doanh nghiệp.
  • Có nhiều người xem trang web của mình hơn.
  • Khuyến khích khách hàng mua xe hơi điện.
  • Tăng số lượt đăng ký danh sách email từ khách hàng tiềm năng.

Câu trả lời đúng là: Tăng số lượt đăng ký danh sách email từ khách hàng tiềm năng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095