Rule #1: Life is supposed to be fun!

Walt muốn cung cấp hướng dẫn chiến lược cho Chiến dịch ứng dụng của Google mà anh đang quản lý. Anh muốn chiến dịch hoạt động trong những giới hạn cụ thể, hướng đến kết quả mong muốn. Đâu là 2 tùy chọn cài đặt mà Walt nên thường xuyên theo dõi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Walt muốn cung cấp hướng dẫn chiến lược cho Chiến dịch ứng dụng của Google mà anh đang quản lý. Anh muốn chiến dịch hoạt động trong những giới hạn cụ thể, hướng đến kết quả mong muốn.
Đâu là 2 tùy chọn cài đặt mà Walt nên thường xuyên theo dõi (Chọn 2 câu trả lời).

  • Thính giả
  • Vị trí
  • Đấu thầu
  • Ngân sách

Câu trả lời đúng là: Giá thầu Ngân sách

Giải thích: Cách đơn giản nhất để nhà tiếp thị hướng dẫn học máy đến thành công là đặt giá thầu và ngân sách phù hợp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095