Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tương tự như với tất cả các sản phẩm của Google Ads, sự an toàn của thương hiệu là một trong những điều quan trọng nhất đối với Chiến dịch ứng dụng của Google. Do đó, Google cung cấp cho các nhà quảng cáo quyền kiểm soát bổ sung đối với các vị trí của họ, bao gồm khả năng loại trừ các vị trí. Nhà quảng cáo có thể loại trừ tối đa bao nhiêu vị trí cho mỗi tài khoản?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tương tự như với tất cả các sản phẩm của Google Ads, sự an toàn của thương hiệu là một trong những điều quan trọng nhất đối với Chiến dịch ứng dụng của Google. Do đó, Google cung cấp cho các nhà quảng cáo quyền kiểm soát bổ sung đối với các vị trí của họ, bao gồm khả năng loại trừ các vị trí. Nhà quảng cáo có thể loại trừ tối đa bao nhiêu vị trí cho mỗi tài khoản?

  • 650
  • 650000
  • 6500
  • 65000

Câu trả lời đúng là: 65000

Giải thích: Nhà quảng cáo có thể loại trừ tối đa 65.000 vị trí (trang web, kênh YouTube, video và ứng dụng dành cho thiết bị di động) cho mỗi tài khoản.

.

.

.

Tương tự như với tất cả các sản phẩm của Google Ads, sự an toàn của thương hiệu là một trong những điều quan trọng nhất đối với Chiến dịch ứng dụng của Google. Do đó, Google cấp cho nhà quảng cáo thêm quyền kiểm soát vị trí đặt quảng cáo, bao gồm khả năng loại trừ vị trí

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095