Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thương hiệu mỹ phẩm Lit Looks không đạt được phạm vi tiếp cận như mong muốn bằng Chiến dịch lượt cài đặt ứng dụng của Google. Thương hiệu này muốn tối ưu hóa kiểu kết hợp tệp sáng tạo, với trọng tâm là tài sản video. Hiện tại, họ có 2 video dọc và 2 video ngang, với thời lượng từ 10-30 giây. Họ còn thiếu điều gì trong kết hợp nội dung video của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thương hiệu mỹ phẩm Lit Looks không đạt được phạm vi tiếp cận như mong muốn bằng Chiến dịch lượt cài đặt ứng dụng của Google. Thương hiệu này muốn tối ưu hóa kiểu kết hợp tệp sáng tạo, với trọng tâm là tài sản video. Hiện tại, họ có 2 video dọc và 2 video ngang, với thời lượng từ 10-30 giây.
Họ còn thiếu điều gì trong kết hợp nội dung video của mình?

  • Nội dung video ngang 60 giây.
  • Nội dung video dọc 60 giây.
  • Nội dung video băng chuyền.
  • Nội dung video vuông.

Câu trả lời đúng là: Nội dung video vuông.

Giải thích: Cung cấp nhiều video theo từng tỷ lệ để có phạm vi phủ sóng đầy đủ: dọc (2: 3), vuông (1: 1) và video ngang (16: 9). Để phù hợp với những suy nghĩ và sở thích khác nhau của người dùng, hãy tải lên các video có độ dài đa dạng, từ 10 đến 30 giây.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095