Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba yếu tố liên quan đến công nghệ nào có thể ảnh hưởng đến việc hoạt động của ứng dụng tại mỗi thị trường? (Chọn 3 câu trả lời).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba yếu tố liên quan đến công nghệ nào có thể ảnh hưởng đến việc hoạt động của ứng dụng tại mỗi thị trường? (Chọn 3 câu trả lời).

  • Sở thích trình duyệt của thị trường.
  • Mật độ dân số của thị trường
  • Kích thước màn hình thiết bị trung bình.
  • Có sẵn internet tốc độ cao.
  • Thời lượng pin của thiết bị trung bình.

Các câu trả lời đúng là: Kích thước màn hình thiết bị trung bình và Tính khả dụng của Internet tốc độ cao Thời lượng pin trung bình của thiết bị.

Giải thích: Điều chỉnh sự khác biệt về công nghệ theo thị trường. Hãy xem xét các thông số kỹ thuật phổ biến nhất trên hầu hết các thiết bị, chẳng hạn như bộ nhớ, kích thước màn hình và thời lượng pin. Nghiên cứu khả năng kết nối và tính khả dụng của Internet tốc độ cao trên thị trường.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095