Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để đa số người tải xuống ứng dụng khám phá ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để đa số người tải xuống ứng dụng khám phá ứng dụng?

  • Thông qua các vị trí tạp chí
  • Thông qua quảng cáo truyền hình
  • Thông qua bảng quảng cáo
  • Thông qua các nguồn kỹ thuật số

Câu trả lời đúng là: Thông qua các nguồn kỹ thuật số

Giải thích: 61% người tải xuống ứng dụng khám phá ứng dụng thông qua các nguồn kỹ thuật số. 83% phần trăm của các nguồn kỹ thuật số này là quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095