Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là 3 lý do mà một công ty bán lẻ nên đầu tư vào việc quảng cáo ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là 3 lý do mà một công ty bán lẻ nên đầu tư vào việc quảng cáo ứng dụng (Chọn 3 câu trả lời).

  • Các ứng dụng được đảm bảo chạy nhanh hơn các trang web dành cho thiết bị di động.
  • Các ứng dụng tự động trông đẹp hơn các trang dành cho thiết bị di động.
  • Các ứng dụng tạo ra tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.
  • Các ứng dụng có giá trị đặt hàng trung bình cao hơn.
  • Các ứng dụng có tỷ lệ bỏ qua thấp hơn.

Câu trả lời đúng là: Ứng dụng tạo ra tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và Ứng dụng có giá trị đặt hàng trung bình cao hơn Ứng dụng có tỷ lệ bỏ qua thấp hơn.

Giải thích: Ứng dụng mua sắm tạo ra tỷ lệ chuyển đổi gấp 3 lần so với web di động, có giá trị đặt hàng trung bình cao hơn và có tỷ lệ bỏ qua thấp hơn. Theo Criteo, thời gian trong các ứng dụng mua sắm trên toàn cầu đã tăng lên 18 tỷ giờ vào năm 2018, tăng 45% so với năm 2016.

.

.

.

Đâu là ba lý do mà một công ty bán lẻ nên đầu tư vào việc quảng cáo ứng dụng?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095