Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi thiết lập Chiến dịch ứng dụng mới, thì phải cài đặt 3 tùy chọn nào ở cấp chiến dịch?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi thiết lập Chiến dịch ứng dụng mới, thì phải cài đặt 3 tùy chọn nào ở cấp chiến dịch?

  • Định dạng quảng cáo, ngân sách, vị trí
  • Định dạng quảng cáo, ngôn ngữ, vị trí
  • Định dạng quảng cáo, ngân sách, ngôn ngữ
  • Ngân sách, ngôn ngữ, vị trí

Câu trả lời đúng là: Ngân sách, ngôn ngữ, vị trí

Giải thích: Sau trang thiết lập ban đầu, Nadia được đưa đến một số cài đặt cấp chiến dịch (vị trí, ngôn ngữ và ngân sách) trông tương tự như những gì cô ấy đã thực hiện trong các chiến dịch Google Ads khác.

.

.

.

Khi thiết lập một Chiến dịch ứng dụng mới, bạn phải chọn ba tùy chọn cài đặt nào ở cấp chiến dịch?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095