Rule #1: Life is supposed to be fun!

Với quảng cáo TrueView trong luồng, nhà quảng cáo trả tiền:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Với quảng cáo TrueView trong luồng, nhà quảng cáo trả tiền:

  • trên cơ sở giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)
  • khi người xem xem video ít nhất 30 giây hoặc xem hết video
  • chỉ khi người xem nhấp vào video
  • khi người xem xem 5 giây của video

Câu trả lời đúng là: khi người xem xem video ít nhất 30 giây hoặc xem hết video

Giải thích: Quảng cáo trong luồng chạy trước, trong hoặc sau video trên YouTube hoặc trên các ứng dụng và trang web đối tác video. Chúng cung cấp cho người xem tùy chọn bỏ qua quảng cáo sau 5 giây. Những quảng cáo này giúp bạn nâng cao nhận thức về thương hiệu và sản phẩm của mình trong khi mọi người đang xem video. Với quảng cáo TrueView, bạn trả tiền khi người xem xem 30 giây video của bạn (hoặc thời lượng nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn, tùy điều kiện nào đến trước. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ trả tiền khi ai đó chọn tương tác với quảng cáo của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095