Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo khám phá video TrueView chạy trên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo khám phá video TrueView chạy trên:

  • Trang chủ YouTube, các kênh, trang xem và kết quả tìm kiếm cũng như Mạng hiển thị
  • Video và kết quả tìm kiếm trên YouTube và Mạng hiển thị
  • Trang xem YouTube và Quảng cáo trên trang đầu cũng như kết quả tìm kiếm của Google
  • Google TV, kết quả tìm kiếm của Google và Mạng hiển thị

Câu trả lời đúng là: Video và kết quả tìm kiếm trên YouTube và Mạng hiển thị

Giải thích : Quảng cáo của bạn bao gồm một hình ảnh thu nhỏ từ video của bạn với một số văn bản. Bạn chỉ bị tính phí khi người xem chọn xem quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095