Rule #1: Life is supposed to be fun!

Liên kết kênh YouTube với trang Google+ cho phép bạn:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Liên kết kênh YouTube với trang Google+ cho phép bạn:

  • quản lý một kênh từ một tài khoản Google và cho phép nhiều người cùng quản lý một kênh
  • quản lý một kênh từ một tài khoản Google
  • quản lý nhiều kênh từ một tài khoản Google
  • quản lý nhiều kênh từ một tài khoản Google và cho phép nhiều người quản lý một kênh

Câu trả lời đúng là: quản lý nhiều kênh từ một tài khoản Google và cho phép nhiều người quản lý một kênh

Giải thích : Quảng cáo của bạn bao gồm một hình ảnh thu nhỏ từ video của bạn với một số văn bản. Bạn chỉ bị tính phí khi người xem chọn xem quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095