Rule #1: Life is supposed to be fun!

Số lượng nhóm nhắm mục tiêu tối đa mà bạn có thể tạo trong một chiến dịch video là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Số lượng nhóm nhắm mục tiêu tối đa mà bạn có thể tạo trong một chiến dịch video là bao nhiêu?

  • Không có giới hạn
  • 50
  • 1
  • 10

Câu trả lời đúng là: 10

Giải thích: Bạn có thể tạo 10 nhóm quảng cáo trong một chiến dịch và 50 quảng cáo trong một nhóm quảng cáo. [1234]

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095