Rule #1: Life is supposed to be fun!

Với Quảng cáo hiển thị của Google, các nhà quảng cáo có thể tải quảng cáo của riêng mình lên hệ thống. Điều này giúp họ kiểm soát tốt hơn việc thông điệp sẽ hiển thị như thế nào đến người tiêu dùng. Quảng cáo đã tải lên có hai loại nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Với Quảng cáo hiển thị của Google, các nhà quảng cáo có thể tải quảng cáo của riêng mình lên hệ thống. Điều này giúp họ kiểm soát tốt hơn việc thông điệp sẽ hiển thị như thế nào đến người tiêu dùng. Quảng cáo đã tải lên có hai loại nào?

  • Quảng cáo hình ảnh và quảng cáo động
  • Quảng cáo video và quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại
  • Quảng cáo mua sắm và quảng cáo tiếp thị lại
  • Quảng cáo AMPHTML và quảng cáo hình ảnh

Câu trả lời đúng là: quảng cáo AMPHTML và quảng cáo hình ảnh

Định dạng quảng cáo hình ảnh và quảng cáo AMPHTML cho phép bạn kiểm soát tốt hơn. Quảng cáo AMPHTML cho phép các nhà tiếp thị, nhà xuất bản và nhà cung cấp công nghệ cung cấp trải nghiệm quảng cáo nhanh hơn và an toàn hơn trên tất cả các nền tảng bằng cách áp dụng các nguyên tắc của AMP để xây dựng và phân phát quảng cáo.

Được tạo bên ngoài Google Ads (ví dụ: trong Google Web Designer), quảng cáo hình ảnh có thể tải lên dưới dạng tệp .zip vào Google Ads. Quảng cáo hình ảnh chỉ chạy trong các vị trí đủ điều kiện biểu ngữ, có quy mô hạn chế so với Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google cho phép nhà quảng cáo tải nội dung quảng cáo của riêng họ lên hệ thống và tạo quảng cáo hình ảnh và quảng cáo AMPHTML. Điều này cho phép các nhà quảng cáo kiểm soát tốt hơn giao diện của quảng cáo của họ. Được tạo bên ngoài quảng cáo google, quảng cáo hình ảnh có thể tải lên dưới dạng tệp .zip vào quảng cáo google. Quảng cáo AMPHTML cho phép các nhà tiếp thị, nhà xuất bản và nhà cung cấp công nghệ mang đến trải nghiệm quảng cáo nhanh hơn và an toàn hơn.

.

.

.

Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google cho phép nhà quảng cáo tải quảng cáo của chính họ lên hệ thống, cho phép nhà quảng cáo kiểm soát tốt hơn giao diện của thông điệp của họ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095