Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể làm gì trong Thư viện mẫu quảng cáo để nâng cao quảng cáo hiển thị hình ảnh động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể làm gì trong Thư viện mẫu quảng cáo để nâng cao quảng cáo hiển thị hình ảnh động?

  • Thêm đường viền nhấp nháy
  • Tải lên nút gọi hành động của riêng bạn
  • Làm cho nút kêu gọi hành động nhấp nháy
  • Tùy chỉnh logo và màu sắc của bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095