Rule #1: Life is supposed to be fun!

Gần đây, Mike đã bắt đầu sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google để tạo biện pháp quản lý chiến dịch theo hướng tự động hơn. Mô hình tự động hóa nào của Chiến dịch hiển thị thông minh có thể giúp Mike?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Gần đây, Mike đã bắt đầu sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google để tạo biện pháp quản lý chiến dịch theo hướng tự động hơn. Mô hình tự động hóa nào của Chiến dịch hiển thị thông minh có thể giúp Mike?

  • Bản dịch ngôn ngữ quảng cáo tự động
  • Sản xuất video tự động
  • Tạo quy tắc tự động
  • Nhắm mục tiêu tự động

Câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu tự động

Có ba mô hình tự động hóa cốt lõi thúc đẩy Chiến dịch hiển thị thông minh: đặt giá thầu tự động, nhắm mục tiêu tự động và quảng cáo tự động.

Nhắm mục tiêu tự động: Nhắm mục tiêu tối ưu hóa nơi chiến dịch chạy, có nghĩa là quảng cáo ngày càng hiển thị nơi chúng sẽ giúp bạn kinh doanh nhiều nhất. Chiến dịch Hiển thị thông minh thúc đẩy tiếp thị lại và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Gần đây, Mike đã bắt đầu sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google để tạo biện pháp quản lý chiến dịch theo hướng tự động hơn. Mô hình tự động hóa nào của Chiến dịch hiển thị thông minh có thể giúp Mike?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095