Rule #1: Life is supposed to be fun!

Với Đối tượng tương tự, sản phẩm nào của Google được đưa vào khi tìm người dùng mới có hồ sơ tương tự?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Với Đối tượng tương tự, sản phẩm nào của Google được đưa vào khi tìm người dùng mới có hồ sơ tương tự?

  • Gmail
  • Tin nhắn
  • Google Drive
  • YouTube

Câu trả lời đúng là: YouTube

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095