Rule #1: Life is supposed to be fun!

Marco sở hữu một công ty lắp đặt phụ kiện nhà thông minh. Nhân viên của anh ấy gần đây đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên ngành về cài đặt các hệ thống cửa cụ thể cho nhà để xe. Anh ta muốn tận dụng các kỹ năng mới của nhân viên của mình. Chiến dịch tìm kiếm của Google có thể mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của anh ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Marco sở hữu một công ty lắp đặt phụ kiện nhà thông minh. Nhân viên của anh ấy gần đây đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên ngành về cài đặt các hệ thống cửa cụ thể cho nhà để xe. Anh ta muốn tận dụng các kỹ năng mới của nhân viên của mình. Chiến dịch tìm kiếm của Google có thể mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của anh ấy?

  • Quảng cáo của anh ấy sẽ được hiển thị trên các trang web của ngành liên quan.
  • Trang web của anh ấy sẽ xuất hiện cao hơn trong xếp hạng không phải trả tiền.
  • Quảng cáo của anh ấy sẽ được hiển thị ngẫu nhiên, do đó tạo ra các khách hàng tiềm năng mới.
  • Quảng cáo của anh ấy có thể xuất hiện khi mọi người nghiên cứu các tùy chọn cài đặt tương tự.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo của anh ấy có thể xuất hiện khi mọi người nghiên cứu các tùy chọn cài đặt tương tự.

.

.

.

Câu hỏi khác: Marco sở hữu một công ty lắp đặt các phụ kiện nhà thông minh. Nhân viên của ông gần đây đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên ngành về lắp đặt các đơn vị cụ thể cho cửa nhà để xe. Anh ấy muốn tận dụng các kỹ năng mới của nhân viên. Chiến dịch Tìm kiếm của Google có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của anh ấy như thế nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095