Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jim đã tạo một quảng cáo Tìm kiếm của Google với giá thầu là $ 5. Hai nhà quảng cáo khác trong một cuộc đấu giá có giá thầu là 2,50 đô la và 2 đô la. Jim sẽ trả bao nhiêu cho vị trí đầu tiên trong cuộc đấu giá?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jim đã tạo một quảng cáo Tìm kiếm của Google với giá thầu là $ 5. Hai nhà quảng cáo khác trong một cuộc đấu giá có giá thầu là 2,50 đô la và 2 đô la. Jim sẽ trả bao nhiêu cho vị trí đầu tiên trong cuộc đấu giá?

  • $5
  • $4.50
  • $2.50
  • $2.51

Câu trả lời đúng là: $ 2,51

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095