Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trina đang sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động trong chiến lược đặt giá thầu Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của cô ấy. Tại sao cô ấy có khả năng thích chọn tính năng đặt giá thầu tự động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trina đang sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động trong chiến lược đặt giá thầu Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của cô ấy. Tại sao cô ấy có khả năng thích chọn tính năng đặt giá thầu tự động?

  • Nhắm mục tiêu theo vị trí không do máy học quyết định.
  • Công nghệ máy học sẽ chọn lịch quảng cáo cho các chiến dịch mà không có thông tin đầu vào của cô ấy.
  • Công nghệ máy học sẽ chọn những từ khóa được sử dụng để phân phát quảng cáo của cô ấy cho người dùng.
  • Công nghệ máy học giúp cô ấy đặt giá thầu thích hợp cho mỗi và mọi phiên đấu giá.

Câu trả lời đúng là: Công nghệ máy học giúp cô ấy đặt giá thầu thích hợp cho mỗi và mọi phiên đấu giá.

Trina đang sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động trong chiến lược đặt giá thầu cho Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm Google Ads của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095