Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao việc tự động hóa giá thầu của bạn (so với việc sử dụng phương thức đặt giá thầu thủ công) góp phần vào thành công của chiến dịch Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao việc tự động hóa giá thầu của bạn (so với việc sử dụng phương thức đặt giá thầu thủ công) góp phần vào thành công của chiến dịch Google Ads?

  • Bởi vì ý định của người dùng và khả năng họ hoàn thành các hành động có giá trị cho doanh nghiệp của bạn hầu như không thay đổi dựa trên vị trí, thời gian hoặc thiết bị
  • Bởi vì tham chiếu chéo dữ liệu với ngữ cảnh để thiết lập ý định và đặt giá thầu thích hợp là một nhiệm vụ trực tiếp, đơn giản hơn
  • Bởi vì tự động hóa giá thầu là khả năng tiêu chuẩn trên thị trường cho phép mức độ chính xác thấp hơn, dựa trên cơ hội chuyển đổi của mỗi phiên đấu giá
  • Do tính chất động của các phiên đấu giá của Google, giá thầu thích hợp thường có thể là một mục tiêu di động khó đạt được trên quy mô lớn khi sử dụng đặt giá thầu thủ công

Câu trả lời đúng là: Do tính chất động của các phiên đấu giá của Google, giá thầu thích hợp thường có thể là một mục tiêu di động khó đạt được trên quy mô lớn khi sử dụng đặt giá thầu thủ công

Bạn nên chọn đặt giá thầu tự động thay vì đặt giá thầu thủ công trong khi quản lý chiến dịch Google Ads thành công. Do tính chất động của các phiên đấu giá của Google, giá thầu thích hợp thường có thể là một mục tiêu di động khó đạt được trên quy mô lớn khi sử dụng đặt giá thầu thủ công.

.

.

Tại sao việc tự động hóa giá thầu của bạn so với việc sử dụng phương thức đặt giá thầu thủ công góp phần vào thành công của chiến dịch Google Ads

Tại sao bạn nên tự động hóa việc đặt giá thầu thay vì đặt giá thầu thủ công để góp phần vào thành công của chiến dịch Google Ads

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095