Rule #1: Life is supposed to be fun!

Viktor đang theo dõi số lượt chuyển đổi của Chiến dịch hiển thị trong 30 ngày qua. Anh ấy có 24 lượt chuyển đổi trong khoảng thời gian đó và dự định sử dụng lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) làm chiến lược đặt giá thầu tự động. Viktor sẽ sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Viktor đang theo dõi số lượt chuyển đổi của Chiến dịch hiển thị trong 30 ngày qua. Anh ấy có 24 lượt chuyển đổi trong khoảng thời gian đó và dự định sử dụng lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) làm chiến lược đặt giá thầu tự động. Viktor sẽ sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

  • Đặt giá thầu dựa vào mức độ nhận biết
  • Đặt giá thầu tập trung vào doanh thu
  • Đặt giá thầu tập trung vào việc chuyển đổi
  • Đặt giá thầu tập trung vào việc thúc đẩy người dùng cân nhắc
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095