Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ben bán đồ dùng gia đình qua trang web và ứng dụng của mình. Google Ads có thể giúp anh đạt được mục tiêu kinh doanh bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ben bBen bán đồ dùng gia đình qua trang web và ứng dụng của mình. Google Ads có thể giúp anh đạt được mục tiêu kinh doanh bằng cách nào? (Hãy chọn hai đáp án).

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

  • Bán dữ liệu khách hàng tiềm năng cho anh ấy với mức giá đặt sẵn.
  • Tăng tổng số lượt cài đặt và tương tác bằng ứng dụng của anh ấy.
  • Đặt quảng cáo cho doanh nghiệp của anh ấy trên tất cả công cụ tìm kiếm.
  • Cung cấp dự báo rõ ràng để thúc đẩy khách hàng mua hàng dễ dàng hơn.
  • Giúp người dùng tìm và khám phá sản phẩm của anh ấy.

.

.

.

Câu hỏi khác: Ben bán đồ dùng gia đình qua trang web và ứng dụng của mình. Google Ads có thể giúp anh ấy hoàn thiện mục tiêu kinh doanh và đạt được mục tiêu của mình bằng hai cách nào (Hãy chọn hai đáp án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095