Rule #1: Life is supposed to be fun!

Darren nhận thấy rằng có nhiều người đã xem các sản phẩm cụ thể trên trang web của mình nhưng lại không mua. Anh ấy tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để thúc đẩy doanh số của những sản phẩm đó. Đâu là lựa chọn phù hợp nhất với mục tiêu tiếp thị của Darren?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Darren nhận thấy rằng có nhiều người đã xem các sản phẩm cụ thể trên trang web của mình nhưng lại không mua. Anh ấy tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để thúc đẩy doanh số của những sản phẩm đó. Đâu là lựa chọn phù hợp nhất với mục tiêu tiếp thị của Darren?

  • Tiếp thị lại động
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh
  • Đối tượng chung sở thích
  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Do Daren muốn tiếp cận những người đã truy cập website trước đó nên tiếp thị lại động là đáp án chính xác

.

.

.

Darren nhận thấy rằng nhiều người đã xem các sản phẩm cụ thể trên trang web của anh ấy mà không mua chúng. Anh ấy tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm chính xác đó. Lựa chọn nào sẽ phù hợp nhất với mục tiêu tiếp thị của Darren

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095