Rule #1: Life is supposed to be fun!

Alan đã giới thiệu một dòng xe tay ga mới trên trang web của mình và đang sử dụng chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để quảng cáo chúng. Anh ấy chọn “Xây dựng nhận thức” làm mục tiêu tiếp thị cho chiến dịch của mình. Tại sao Alan lại chọn “Xây dựng nhận thức” làm mục tiêu tiếp thị của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Alan đã giới thiệu một dòng xe tay ga mới trên trang web của mình và đang sử dụng chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để quảng cáo chúng. Anh ấy chọn “Xây dựng nhận thức” làm mục tiêu tiếp thị cho chiến dịch của mình. Tại sao Alan lại chọn “Xây dựng nhận thức” làm mục tiêu tiếp thị của mình?

  • Để tương tác với các đối tượng trước đây đã mua xe tay ga của anh ấy.
  • Để thu hút lại người dùng trước đây đã thể hiện sự quan tâm đến xe tay ga của anh ấy.
  • Để linh động tạo quảng cáo, dựa trên sự quan tâm của đối tượng đối với xe tay ga.
  • Để tiếp cận phạm vi đối tượng rộng lớn cho dòng xe tay ga của anh ấy.

.

.

.

Alan đã giới thiệu một dòng xe tay ga mới trên trang web của mình và đang sử dụng chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để quảng cáo. Anh ấy chọn “Xây dựng nhận biết” làm mục tiêu tiếp thị cho chiến dịch của mình. Tại sao Alan lại chọn “Xây dựng nhận biết” làm mục tiêu tiếp thị của mình?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095