Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc tự động hóa giá thầu đóng góp như thế nào vào thành công của chiến dịch Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc tự động hóa giá thầu đóng góp như thế nào vào thành công của chiến dịch Google Ads?

 • Hành trình của khách hàng ngày càng trở nên đơn giản hơn, vì vậy, việc đặt giá thầu nên dựa vào hành vi chung của người dùng.
 • Các thuật toán của chiến lược đặt giá thầu tự động kết hợp lượng tín hiệu tối thiểu để đánh giá ý định của người dùng.
 • Chiến lược đặt giá thầu tự động sử dụng máy học để giúp bạn đặt giá thầu phù hợp cho mỗi phiên đấu giá bằng thuật toán.
 • Việc đối chiếu dữ liệu với ngữ cảnh để thiết lập ý định và đặt giá thầu phù hợp là một nhiệm vụ đơn giản và trực tiếp.

.

.

.

.

Đặt giá thầu tự động của Google Ads là gì?

Đặt giá thầu tự động là một chiến lược giá thầu của Google Ads được thiết kế để tối đa hóa kết quả dựa trên các mục tiêu chiến dịch bạn đã đặt. Với đặt giá thầu tự động, Google sẽ tự động đặt số tiền giá thầu dựa trên khả năng quảng cáo của bạn sẽ dẫn đến nhấp chuột hoặc chuyển đổi. Để làm điều này, họ phân tích dữ liệu như thiết bị của người dùng, hệ điều hành, thời gian trong ngày họ đang tìm kiếm, nhân khẩu học và vị trí.

Tất cả các chiến lược giá thầu tự động của Google đều là chiến lược giá thầu danh mục đầu tư (chiến lược giá thầu tự động, hướng đến mục tiêu nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa). Điều này có nghĩa là các nhà quảng cáo có thể áp dụng chiến lược đã chọn trên tất cả các chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa của họ. Một số có sẵn dưới dạng chiến lược tiêu chuẩn (chiến lược quảng cáo có thể được sử dụng trong các chiến dịch đơn lẻ).

Đặt giá thầu tự động nhằm giải quyết hai mối quan tâm mà các nhà quảng cáo thường gặp phải trong chiến dịch của họ:

 1. Giá thầu của họ có đủ cao để cạnh tranh cho những người mua đủ tiêu chuẩn hay không.
 2. Giá thầu của họ có quá cao hay không và có thể hiển thị cho những người không quan tâm đến việc mua hàng.

Bằng cách tự động hóa giá thầu, không cần cập nhật giá thầu cho từ khóa hoặc nhóm quảng cáo theo cách thủ công. Giá thầu được đặt tự động và là duy nhất cho mỗi cuộc đấu giá (giá thầu sẽ khác nhau cho mỗi cuộc đấu giá).

Chiến lược giá thầu tự động phân tích dữ liệu trong quá khứ và tìm hiểu theo thời gian, sử dụng hiệu suất để thông báo cho các giá thầu trong tương lai. Hiệu suất này là một dấu hiệu khác cho thấy sự chuyển động của Google đối với học máy, vốn cũng được Chiến dịch ứng dụng toàn cầu của họ sử dụng .

Mặc dù học máy giúp tự động hóa quá trình đặt giá thầu, nhưng hệ thống này cũng có những hạn chế.

Ví dụ: Phương pháp đặt giá thầu này không thể tính đến những thứ như sự kiện gần đây, mức độ truyền thông, thời tiết hoặc bán hàng chớp nhoáng. Đây là lúc có thể cần đến phương pháp thủ công để đặt giá thầu.

Cuối cùng, giá thầu tự động có sẵn cho cả Quảng cáo tìm kiếm và Hiển thị tùy thuộc vào chiến lược giá thầu bạn đang sử dụng.

Đặt giá thầu thông minh là gì?

Đặt giá thầu thông minh là một thuật ngữ liên quan đến đặt giá thầu tự động và một số có thể nhầm lẫn giữa hai phương thức này là giống nhau. Tuy nhiên, Đặt giá thầu thông minh chỉ đơn giản là một danh mục đặt giá thầu chỉ bao gồm các chiến lược dựa trên chuyển đổi.

Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để tối đa hóa kết quả chuyển đổi bằng cách theo dõi và phân tích tín hiệu dữ liệu từ mọi lượt tìm kiếm và nhấp chuột. Sử dụng dữ liệu này, Google sẽ tăng hoặc giảm giá thầu dựa trên việc Google có tin rằng một nhấp chuột sẽ dẫn đến chuyển đổi hay không. Ví dụ: nó sẽ đặt giá thầu cao hơn cho người tìm kiếm có nhiều khả năng mua hàng hơn.

Hiện có bốn chiến lược Đặt giá thầu thông minh:

 1. CPC nâng cao
 2. CPA mục tiêu
 3. ROAS mục tiêu
 4. Tối đa hóa lượt chuyển đổi

Yêu cầu và đề xuất
Để sử dụng Đặt giá thầu thông minh, bạn phải bật tính năng theo dõi chuyển đổi (trừ khi bạn đang sử dụng CPC nâng cao với chiến dịch Hiển thị). Ngoài ra, Google khuyến nghị rằng các nhà quảng cáo nên có ít nhất 30 chuyển đổi trong 30 ngày qua trước khi sử dụng CPA mục tiêu và ít nhất 50 chuyển đổi trước khi sử dụng ROAS mục tiêu.

7 loại chiến lược đặt giá thầu tự động

Có bảy chiến lược giá thầu tự động khác nhau :

1. Tối đa hóa số lần nhấp

 • Mục tiêu: Tăng lượt truy cập trang web
 • Có sẵn trong: Chiến dịch đơn lẻ hoặc trên nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa
 • Mô tả: Chiến lược Tối đa hóa số lần nhấp nhằm mục đích tăng số lượng khách truy cập vào trang web của bạn. Chiến lược tự động đặt giá thầu để giúp bạn tối đa hóa số lần nhấp trong phạm vi ngân sách đã đặt của mình. Chiến lược này có sẵn dưới dạng chiến lược tiêu chuẩn trong một chiến dịch hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa.
 • Được sử dụng tốt nhất khi nào: Bạn có một kênh chuyển đổi vững chắc và bạn muốn thu hút càng nhiều khách truy cập vào trang web của mình càng tốt.

2. Nhắm mục tiêu vị trí trang tìm kiếm

 • Mục tiêu: Tăng khả năng hiển thị trên trang đầu tiên của trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc hiển thị ở một trong những vị trí hàng đầu
 • Có sẵn trong: Chiến dịch
 • Mô tả: Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm tự động đặt giá thầu để giúp tăng cơ hội quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang đầu tiên của tìm kiếm của Google hoặc ở một trong những vị trí quảng cáo hàng đầu. Nó chỉ có sẵn dưới dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên Mạng tìm kiếm .
 • Được sử dụng tốt nhất khi nào: Bạn muốn xếp hạng là một trong những vị trí hàng đầu trong tìm kiếm của Google.

3. Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu

 • Mục tiêu: Tăng khả năng hiển thị trên các trang web khác
 • Có sẵn trong: Chiến dịch
 • Mô tả: Với Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu, bạn có thể chọn tên miền của nhà quảng cáo khác mà bạn muốn nâng thứ hạng ở vị trí quảng cáo và tần suất bạn muốn nâng thứ hạng. Sau đó, Google sẽ tự động đặt giá thầu tìm kiếm của bạn để giúp đạt được mục tiêu đó. Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu chỉ khả dụng dưới dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.
 • Được sử dụng tốt nhất khi nào: Bạn muốn nâng thứ hạng một đối thủ cạnh tranh cụ thể trong ngành của bạn.

4. Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu

 • Mục tiêu: Nhận được nhiều chuyển đổi hơn với CPA mục tiêu của bạn
 • Có sẵn trong: Chiến dịch và nhóm quảng cáo
 • Mô tả: CPA mục tiêu cho phép kiểm soát nhiều hơn việc đặt giá thầu tự động của bạn. Với chiến lược này, Google tự động đặt giá thầu Tìm kiếm hoặc Hiển thị để giúp bạn nhận được nhiều chuyển đổi nhất có thể với giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu đã đặt. Một số chuyển đổi có thể có giá cao hơn hoặc thấp hơn mục tiêu của bạn.
 • Được sử dụng tốt nhất khi nào: Bạn đã thiết lập CPA mà bạn biết rằng bạn có thể chi tiêu để có được khách hàng trong khi vẫn duy trì lợi nhuận.

5. Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)

 • Mục tiêu: Tăng chuyển đổi trong khi vẫn kiểm soát giá thầu từ khóa của bạn
 • Có sẵn trong: Chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa
 • Mô tả: Với ECPC, Google tự động điều chỉnh giá thầu thủ công của bạn để giúp bạn tạo ra nhiều chuyển đổi hơn trong khi cố gắng đạt được cùng một mức giá mỗi chuyển đổi. ECPC có sẵn dưới dạng tính năng tùy chọn khi sử dụng đặt giá thầu CPC thủ công hoặc dưới dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.
 • Được sử dụng tốt nhất khi nào: Bạn đang sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công nhưng vẫn muốn tận dụng tính năng đặt giá thầu tự động.

6. Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)

 • Mục tiêu: Đạt được lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu khi bạn đánh giá mỗi chuyển đổi khác nhau
 • Có sẵn trong: Chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa
 • Mô tả: Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo tự động đặt giá thầu của bạn để giúp bạn nhận được nhiều giá trị chuyển đổi nhất có thể với lợi tức chi tiêu quảng cáo đã đặt (giá trị trung bình bạn nhận được lần lượt cho mỗi đô la bạn chi tiêu cho quảng cáo). Một số chuyển đổi có thể có lợi tức cao hơn hoặc thấp hơn mục tiêu của bạn. Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo có sẵn dưới dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư và chiến lược tiêu chuẩn cho các chiến dịch riêng lẻ.
 • Khi nào được sử dụng tốt nhất: Bạn muốn tập trung nỗ lực vào việc thúc đẩy giá trị chuyển đổi cao nhất thay vì cố gắng nhận được số lượng chuyển đổi cao nhất.

7. Tối đa hóa chuyển đổi

 • Mục tiêu: Nhận được nhiều chuyển đổi hơn trong khi chi tiêu ngân sách của bạn
 • Có sẵn trong: Chiến dịch
 • Mô tả: Chiến lược này tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều chuyển đổi nhất cho các chiến dịch của mình trong khi chi tiêu toàn bộ ngân sách của bạn. Với chiến lược này, Google tối ưu hóa để có khối lượng chuyển đổi cao hơn. Tối đa hóa lượt chuyển đổi có sẵn dưới dạng chiến lược tiêu chuẩn cho các chiến dịch riêng lẻ, nhưng không phải là chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.
 • Sử dụng tốt nhất khi nào: Bạn có ngân sách lớn và muốn tự động hóa quảng cáo của mình để thúc đẩy nhiều chuyển đổi hơn.

Lợi ích và bất lợi của đặt giá thầu tự động

Trước khi triển khai bất kỳ chiến lược đặt giá thầu tự động nào, bạn nên cân nhắc những lợi ích và bất lợi như nhau:

Những lợi ích

 • Khi giá thầu được đặt tự động, bạn sẽ tiết kiệm thời gian vì bạn không phải đặt số tiền giá thầu cho các nhóm quảng cáo hoặc từ khóa riêng lẻ theo cách thủ công.
 • Đặt giá thầu tự động sử dụng công nghệ máy học để đánh giá hiệu suất theo thời gian và tối ưu hóa cho mục tiêu cụ thể của bạn. Do đó, về lý thuyết, bạn sẽ thấy nhiều chuyển đổi hoặc nhấp chuột hơn cho quảng cáo của mình dựa trên mục tiêu đã đặt của bạn.

Nhược điểm

 • Vì Google sẽ thực hiện tối ưu hóa ngay tại chỗ, các nhà quảng cáo nên mong đợi những thay đổi mạnh mẽ theo thời gian (ví dụ: giá thầu cao hơn nhiều so với dự kiến). Do đó, đặt giá thầu tự động phù hợp nhất cho các công ty có ngân sách quảng cáo linh hoạt và / hoặc lớn.
 • Đặt giá thầu tự động của Google yêu cầu dữ liệu lịch sử để tối ưu hóa cho mục tiêu đã đặt của bạn và dự đoán giá thầu trong tương lai. Do đó, đối với các công ty mới bắt đầu sử dụng Google Ads, đặt giá thầu tự động có thể không phải là chiến lược tốt nhất.
 • Mặc dù bản thân việc đặt giá thầu là tự động, nhưng bạn vẫn cần theo dõi các chiến dịch của mình để đánh giá xem chiến lược giá thầu có đáp ứng mục tiêu mong muốn của bạn hay không.

Tận dụng tối đa các quảng cáo tìm kiếm và hiển thị của bạn

Đặt giá thầu tự động của Google mang đến cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm thời gian đặt giá thầu theo cách thủ công trong khi tối ưu hóa để có thêm chuyển đổi, nhấp chuột hoặc bất kỳ mục tiêu mong muốn nào của bạn. Tuy nhiên, nó không phải là không có nhược điểm của nó. Đặt giá thầu tự động không cung cấp khả năng kiểm soát rộng rãi mà đặt giá thầu thủ công mang lại, ngoài ra, bạn nên có dữ liệu lịch sử trước khi bắt đầu sử dụng phương pháp đặt giá thầu.

Tận dụng tối đa các quảng cáo tìm kiếm và hiển thị của Google cùng với toàn bộ chiến lược chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số của bạn. Tải xuống hướng dẫn bên dưới và khám phá nhiều loại quảng cáo khác trên tất cả các nền tảng chính bao gồm các ví dụ thực tế, thông số kỹ thuật quảng cáo và các tùy chọn nhắm mục tiêu có sẵn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095