Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bill vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới của công ty mình, đồng thời đang sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để tạo sức ảnh hưởng đến việc cân nhắc mua hàng của khách hàng. Phương án nhắm mục tiêu trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google giúp Bill đạt được mục tiêu tiếp thị của mình bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bill vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới của công ty mình, đồng thời đang sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để tạo sức ảnh hưởng đến việc cân nhắc mua hàng của khách hàng.
Phương án nhắm mục tiêu trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google giúp Bill đạt được mục tiêu tiếp thị của mình bằng cách nào?

  • Giúp Bill hiển thị thông điệp của mình một cách có chiến lược cho người dùng khi họ đang chủ động duyệt tìm, nghiên cứu hoặc so sánh các loại sản phẩm mà anh ấy bán.
  • Giúp Bill cải thiện trải nghiệm tùy chỉnh nhờ vào việc chỉ tìm những người quan tâm đến sản phẩm của anh ấy.
  • Giúp Bill tăng doanh số mỗi giao dịch nhờ vào việc điều chỉnh giá sản phẩm dựa vào sở thích của khách hàng.
  • Giúp Bill hiển thị quảng cáo của mình cho đúng đối tượng mà anh ấy đã chọn, dựa vào mục tiêu tiếp thị tự động của anh ấy.

.

.

.

Làm cách nào để nhắm mục tiêu Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google giúp Bill đạt được mục tiêu tiếp thị của mình

Bill đã phát hành một dòng sản phẩm mới cho doanh nghiệp của mình và đang sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để tác động đến sự cân nhắc của khách hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095