Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây đúng về giá trị của quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây đúng về giá trị của Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google?

  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google sử dụng chiến lược tự động hoá và đặt giá thầu tốt nhất để tiếp cận hàng triệu người dùng vào đúng thời điểm.
  • Nó cung cấp cho các nhà quảng cáo quyền kiểm soát nhiều nhất đối với các vị trí địa lý nơi quảng cáo của họ sẽ được nhìn thấy.
  • Nó bao gồm các trụ cột của chiến dịch để tiếp cận hàng triệu khán giả có giá trị trên internet.
  • Nó cho phép các nhà quảng cáo tiếp cận khách hàng đang tìm kiếm các cụm từ tìm kiếm cụ thể.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google sử dụng chiến lược tự động hoá và đặt giá thầu tốt nhất để tiếp cận hàng triệu người dùng vào đúng thời điểm.

.

.

.

Câu nào đúng về giá trị của Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095