Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc sử dụng giải pháp đối tượng có mục đích tùy chỉnh giúp thương hiệu thúc đẩy khách hàng hành động trên YouTube. Chức năng chính của giải pháp đối tượng có mục đích tùy chỉnh là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc sử dụng giải pháp đối tượng có mục đích tùy chỉnh giúp thương hiệu thúc đẩy khách hàng hành động trên YouTube. Chức năng chính của giải pháp đối tượng có mục đích tùy chỉnh là gì?

  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh tiếp cận những người dùng đã mua sản phẩm trong bảy ngày qua.
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh tiếp cận những người dùng đã nhấp vào một trong các quảng cáo của bạn.
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh tiếp cận người dùng sống ở các vùng cụ thể của quốc gia.
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh tiếp cận những người dùng gần đây đã tìm kiếm trên Google.

Câu trả lời đúng là: Đối tượng có mục đích tùy chỉnh tiếp cận những người dùng gần đây đã tìm kiếm trên Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095