Rule #1: Life is supposed to be fun!

Drew có một khách hàng đang phân vân về việc có nên thêm YouTube vào chiến lược quảng cáo trực tuyến của họ hay không. Cái mà…

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Drew có một khách hàng đang phân vân về việc có nên thêm YouTube vào chiến lược quảng cáo trực tuyến của họ hay không. Cái mà…

  • Sử dụng bảng điều khiển, đăng ký kênh và khối lượng dữ liệu
  • Đặt giá thầu phiên đấu giá thấp hơn, danh sách email và báo cáo xã hội
  • Phân tích cạnh tranh, ngân sách được hoàn lại và danh sách email
  • Dữ liệu thời gian thực, tín hiệu mạnh mẽ và phạm vi tiếp cận trên nhiều thiết bị

Câu trả lời đúng là: Dữ liệu thời gian thực, tín hiệu mạnh mẽ và phạm vi tiếp cận trên nhiều thiết bị

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095