Rule #1: Life is supposed to be fun!

Những yếu tố nào được dùng để tạo nhóm đối tượng chung sở thích tùy chỉnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Những yếu tố nào được dùng để tạo nhóm đối tượng chung sở thích tùy chỉnh?

  • Tải xuống ứng dụng, chuyến tham quan, mạng LAN trang web và quyền của người dùng ứng dụng
  • Tùy chọn, lượt truy cập, FTP trang web và tổng số bản cập nhật ứng dụng
  • Tính toán, lợi nhuận, SSL trang web và lượt truy cập cửa hàng ứng dụng
  • Từ khóa, địa điểm, URL trang web và lượt tải xuống ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Từ khóa, địa điểm, URL trang web và lượt tải xuống ứng dụng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095