Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong các định dạng sau đây, định dạng quảng cáo nào có liên quan đến sự cân nhắc và mối quan tâm do YouTube cung cấp và là quảng cáo có thể bỏ qua, mua theo giá mỗi lượt xem?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong các định dạng sau đây, định dạng quảng cáo nào có liên quan đến sự cân nhắc và mối quan tâm do YouTube cung cấp và là quảng cáo có thể bỏ qua, mua theo giá mỗi lượt xem?

  • Quảng cáo khám phá TrueView
  • Quảng cáo Đối sánh khách hàng
  • Quảng cáo video ngoài luồng phát
  • Quảng cáo TrueView trong luồng

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo TrueView trong luồng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095