Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong một quảng cáo đệm, thường cần bao nhiêu thời gian để tạo được phần đích?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong một quảng cáo đệm, thường cần bao nhiêu thời gian để tạo được phần đích?

  • Một giây
  • 4 giây
  • Theo Google, không có độ dài trung bình cho số liệu này trong quảng cáo đệm.
  • Hai giây

Câu trả lời đúng là: Hai giây

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095