Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hàng tháng cho phép bạn tối ưu hóa hai khía cạnh nào của tài khoản?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hàng tháng cho phép bạn tối ưu hóa hai khía cạnh nào của tài khoản?

  • Từ khóa
  • Phần mở rộng quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Giá thầu
  • Ngân sách

Công cụ lập kế hoạch hiếu suất sẽ giúp bạn tối ưu giá thầu và ngân sách để có thể mang lại hiệu quả cao nhất cho chiến dịch quảng cáo của bạn

Câu hỏi khác: Việc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hằng tháng giúp bạn tối ưu hóa hai khía cạnh nào của tài khoản? (Hãy chọn hai đáp án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095