Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên dùng quảng cáo AMPHTML khi muốn đạt được hai mục tiêu nào sau đây. (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên dùng quảng cáo AMPHTML khi muốn đạt được hai mục tiêu nào sau đây. (Hãy chọn hai đáp án).

  • Bạn muốn tối đa hóa phạm vi tiếp cận và quy mô của chiến dịch.
  • Bạn muốn kiểm soát sáng tạo tối đa.
  • Bạn muốn cung cấp trải nghiệm quảng cáo an toàn hơn.
  • Bạn muốn cung cấp trải nghiệm quảng cáo nhanh hơn.

Bạn nên dùng quảng cáo AMPHTML khi Bạn muốn cung cấp trải nghiệm quảng cáo nhanh hơn và an toàn hơn. Quảng cáo AMPHTML cho phép các nhà tiếp thị, nhà xuất bản và nhà cung cấp công nghệ cung cấp trải nghiệm quảng cáo nhanh hơn và an toàn hơn trên tất cả các nền tảng bằng cách áp dụng các nguyên tắc của AMP để xây dựng và phân phát quảng cáo.

.

.

.

.

.

Bạn nên dùng quảng cáo AMPHTML khi muốn đạt được hai mục tiêu nào sau đây. (Hãy chọn hai đáp án).

Khi nào bạn nên sử dụng quảng cáo AMPHTML (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095