Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc liên kết tài khoản AdWords với tài khoản YouTube cho phép nhà quảng cáo làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc liên kết tài khoản AdWords với tài khoản YouTube cho phép nhà quảng cáo làm gì?

  • Truy cập các chỉ số báo cáo video bổ sung
  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng
  • Tạo lớp phủ gọi hành động (CTA)
  • Tạo danh sách tiếp thị lại

Câu trả lời đúng là: Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095