Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương pháp nào tốt nhất để có quảng cáo TrueView trong luồng thành công?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương pháp nào tốt nhất để có quảng cáo TrueView trong luồng thành công?

  • Thêm giới hạn tần suất
  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng
  • Bao gồm lời gọi hành động mạnh mẽ để người xem biết phải làm gì
  • Sử dụng ít nhất 3 loại nhắm mục tiêu để tìm ra loại nào hoạt động tốt nhất

Câu trả lời đúng là: C) Bao gồm lời gọi hành động mạnh mẽ để người xem biết phải làm gì

Giải thích: Có lời kêu gọi hành động rõ ràng trong quảng cáo của bạn, đồng thời chọn màu sắc và phông chữ để phù hợp với thương hiệu của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095