Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lớp phủ gọi hành động (CTA) sẽ hiển thị ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lớp phủ gọi hành động (CTA) sẽ hiển thị ở đâu?

  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng
  • Trên quảng cáo khám phá Video TrueView
  • Trên các video trên kênh của bạn
  • Trên các video được nhúng

Câu trả lời đúng là: Trên quảng cáo khám phá Video TrueView

Giải thích: Lớp phủ gọi hành động đủ điều kiện để hiển thị trên bất kỳ quảng cáo video TrueView nào trên YouTube. Chúng được liên kết với video thay vì quảng cáo, lớp phủ gọi hành động sẽ cho biết video của bạn được kích hoạt thông qua quảng cáo hay quảng cáo chế độ xem không phải trả tiền (không phải trả tiền).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095