Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì có thể được thực hiện trong YouTube Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì có thể được thực hiện trong YouTube Analytics?

  • Kiểm tra khối lượng chuyển đổi
  • Kiểm tra báo cáo cam kết
  • Kiểm tra số lượng các hành động đã thực hiện trên TrueView
  • Tạo danh sách tiếp thị lại

Câu trả lời đúng là: Kiểm tra báo cáo cam kết

Giải thích: Có lời kêu gọi hành động rõ ràng trong quảng cáo của bạn, đồng thời chọn màu sắc và phông chữ để phù hợp với thương hiệu của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095