Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc cho một nhà quảng cáo hoặc đại lý với một thỏa thuận trả trước. Cách tốt nhất để đặt trước khoảng không quảng cáo Google Preferred là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc cho một nhà quảng cáo hoặc đại lý với một thỏa thuận trả trước. Cách tốt nhất để đặt trước khoảng không quảng cáo Google Preferred là gì?

  • Thông qua nhà cung cấp bên thứ ba
  • AdWords
  • Thông qua đại diện của Google
  • YouTube

Câu trả lời đúng là: Thông qua đại diện của Google

Giải thích: Phương tiện dự trữ: Google sẽ thiết lập chiến dịch của bạn và chuẩn bị sẵn sàng để ra mắt. Nhưng hãy nhớ rằng nó phải mất một ngôi làng! Thương hiệu, đại lý truyền thông, đại lý quảng cáo, nhóm Google của bạn, v.v. Hãy nhớ kiểm tra với đại diện Google của bạn về vai trò và trách nhiệm của mỗi bên để đảm bảo khởi chạy suôn sẻ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095