Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn là đại lý cần biết các đặc điểm kỹ thuật để xây dựng và triển khai chiến dịch video sắp tới của mình. Bạn có thể truy cập vào đâu để tìm hiểu cách hoạt động của từng định dạng quảng cáo, tiến trình gửi quảng cáo, thông số kỹ thuật

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn là đại lý cần biết các đặc điểm kỹ thuật để xây dựng và triển khai chiến dịch video sắp tới của mình. Bạn có thể truy cập vào đâu để tìm hiểu cách hoạt động của từng định dạng quảng cáo, tiến trình gửi quảng cáo, thông số kỹ thuật

  • Thông qua biểu mẫu yêu cầu của bên thứ ba
  • Trong Trung tâm trợ giúp AdWords
  • Thông qua đại diện của Google
  • Trong trang Thông số kỹ thuật hiển thị của Google

Câu trả lời đúng là: Trong trang Thông số kỹ thuật hiển thị của Google

Giải thích : Nếu bạn đã có Người quản lý tài khoản Google, bạn có thể tự xử lý các vấn đề và yêu cầu bên thứ ba triển khai cho tài khoản AdWords của mình thông qua biểu mẫu yêu cầu triển khai thẻ và pixel của bên thứ ba.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095